Nittaku Latika

Shakehand Blade - Latika

NE-6856-6857 Nittaku Shakehand Blade -- Latika

FL NE-6857

ST NE-6856
5,720  ( 1,430 JPY!)


¥7,150

    
Share |