■「ta-Q.jp」タッキュージャパンは大阪の卓球専門店の老舗「ハマダ卓球」とスポーツオンラインショップの草分「YO3」との共同企画オンラインショップです。

Yasaka
Yasaka 2017 卓球 カタログ
P001

Yasaka 2017 卓球 Catalog P001